Papi Chulo Strategy

Om Papi Chulo een boost te geven werd Seyoch ingeschakeld voor marketing strategie. Middels een analytisch gesprek werden de knelpunten van het bedrijf verkend en bijhorende tactieken besproken. Het belang van Google Analytics, FOMO-tactics & (re-)targeting kwam hierbij aan bod.

Papi Chulo met een agenda van 1 feest per twee weken groeide uit naar een volle kalender met feesten in binnen én buitenland.